PC Thừa Thiên Huế: Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

16:06 - 15/03/2023  |  832 lượt xem

Chia sẻ

Trong quá trình chuyển đổi số, ngoài việc triển khai các giải pháp số hóa và ứng dụng công nghệ số thì việc đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) cho doanh nghiệp cũng là một yêu cầu cần được quan tâm. Bên cạnh nhiệm vụ triển khai các giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo ATTT, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTT cho từng CBCNV cũng là một nhiệm vụ quan trọng không kém. Để đạt mục tiêu đó, dựa trên Sổ tay an toàn thông tin vừa được EVNCPC ban hành, PC Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai nhiều hoạt động và hình thức tuyên truyền đến từng CBCNV.

Hoàng Anh

  VIDEO XEM NHIỀU