Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử và những điều cần biết

07:59 - 24/03/2023  |  876 lượt xem

Chia sẻ

Thực hiện triển khai áp dụng nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí. Năm 2022, EVNCPC đã triên khai đồng loạt hóa đơn điện tử đối với tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ. Tiếp theo đó EVNCPC cũng đã triển khai áp dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử nhằm từng bước chuyển đổi các chứng từ giấy sang dạng điện tử đối với các chứng từ, thủ tục về thuế, phí.

Đặng Ngọc Trường

  VIDEO XEM NHIỀU