PC Quảng Nam: Hiện đại hóa hệ thống lưới điện

07:55 - 07/04/2023  |  740 lượt xem

Chia sẻ

Với hệ thống điều hành SCADA, việc chỉ huy, thao tác vận hành, đóng cắt thiết bị từ xa đã giúp Trung tâm Điều khiển hệ thống điện Quảng Nam (Công ty Điện lực Quảng Nam) phát hiện nhanh và cô lập sự cố lưới điện, rút ngắn thời gian xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân và khách hàng.

Trung Lộ (Báo Quảng Nam)

  VIDEO XEM NHIỀU