PC Đắk Lắk: Đánh giá kết quả thử nghiệm chức năng quản lý sự cố trên phần mềm DMS600

10:08 - 14/04/2023  |  1045 lượt xem

Chia sẻ

Hệ thống quản lý lưới điện phân phối (DMS600) được PC Đắk Lắk áp dụng từ cuối năm 2021, trên cơ sở vận hành một số chức năng chính, cơ bản để tiến đến khai thác toàn diện các tính năng của chương trình một cách hiệu quả. Trong quý I/2023, Công ty tiếp tục triển khai thiết lập, cấu hình và thử nghiệm chức năng quản lý sự cố (gọi tắt là FLISR) trên phần mềm này.

Đức Nhật

  VIDEO XEM NHIỀU