PC Gia Lai chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện

08:55 - 19/04/2023  |  1143 lượt xem

Chia sẻ

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong xu thế chuyển đổi số, giúp khách hàng tra cứu thông tin hợp đồng và hóa đơn tiền điện một cách nhanh chóng, thuận lợi, PC Gia Lai đã triển khai ký lại hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử, qua đó, khắc phục các hạn chế trong công tác lưu trữ, bảo quản văn bản giấy, nhất là hạn chế thất lạc hợp đồng, giảm chi phí đi lại cho người dân.

Thanh Toàn

  VIDEO XEM NHIỀU