Điện lực Chư Sê (PC Gia Lai): Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả mùa khô và năm 2023

13:05 - 27/05/2023  |  563 lượt xem

Chia sẻ

Thực hiện chỉ đạo của EVN và EVNCPC về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023, PC Gia Lai đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình cung ứng điện đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết để cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

Nguyễn Song Hào

  VIDEO XEM NHIỀU