Khách hàng sử dụng điện miền Trung - Tây Nguyên đồng hành tiết kiệm điện: 2.094 khách hàng đăng ký tiết giảm công suất hơn 389,7 MW

16:42 - 30/05/2023  |  679 lượt xem

Chia sẻ

Tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện đã được Chính phủ phê duyệt, đặc biệt trong bối cảnh nguồn điện gặp nhiều khó khăn như hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tích cực làm việc với khách hàng là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn, vận động tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) và đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao.

NĐV

  VIDEO XEM NHIỀU