Giải pháp mới điều khiển tích hợp trạm biến áp 110kV

23:40 - 06/05/2015  |  4711 lượt xem

Chia sẻ

Đề tài khoa học "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và triển khai ứng dụng hệ thống điều khiển tích hợp TBA 110kV trên cơ sở nâng cấp hệ thống điều khiển truyền thống" của nhóm tác giả Thạc sỹ Nguyễn Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung và các cộng sự về giải pháp mới điều khiển tích hợp trạm biến áp 110kV, ghép nối thiết bị của nhiều nhà sản xuất khác nhau và thiết bị có các giao thức truyền thông khác nhau vào chung một hệ thống.

Nhóm eTV

  VIDEO XEM NHIỀU