EVNCPC tuyên dương điển hình "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

09:36 - 08/06/2015  |  4563 lượt xem

Chia sẻ

Đảng ủy EVNCPC tổ chức Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương - khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011 – 2015).

Nhóm eTV

  VIDEO XEM NHIỀU