EVNCPC: Thực thi văn hóa doanh nghiệp trong giao dịch khách hàng

18:18 - 01/07/2015  |  2370 lượt xem

Chia sẻ

Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là khái niệm có một nội hàm rất lớn, là toàn bộ các giá trị được tạo ra trong quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp; tuy nhiên, khi được chuyển hóa vào thực tiễn, văn hóa doanh nghiệp được thể hiện từ ở những yếu tố nhỏ nhất.

Nhóm eTV

  VIDEO XEM NHIỀU