Tin truyền hình: PC Khánh Hòa 40 năm Vượt khó - Sáng tạo - Nghĩa tình và Phát triển

15:02 - 27/07/2016  |  932 lượt xem

Chia sẻ

Ngày 01/7/2016, PC Khánh Hòa tổ chức giao lưu gặp mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo và CBCNV của đơn vị nhằm ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển của Điện lực Khánh Hòa. Dưới đây là tin truyền hình “PC Khánh Hòa 40 năm Vượt khó - Sáng tạo - Nghĩa tình và Phát triển”.

Huy Tôn – Thái Sơn – Nhật Ánh

  VIDEO XEM NHIỀU