Cấp điện cho xã miền núi Ch'Ơm (Quảng Nam)

14:43 - 22/09/2016  |  1013 lượt xem

Chia sẻ

Được giao làm chủ đầu tư dự án cấp điện cho xã Ch'Ơm và triển khai từ đầu năm nay, PC Quảng Nam xác định đây là một công trình trọng điểm của năm. Công ty gấp rút thực hiện các quy trình khảo sát, thiết kế và đấu thầu chọn đơn vị thi công; phối hợp với chính quyền các cấp và đơn vị liên quan ở huyện Tây Giang để thực hiện công trình theo sự chỉ đạo của Chính phủ là "nhà nước và nhân dân cùng làm", trong đó nhân dân ủng hộ về mặt bằng vị trí cột, hành lang tuyến.

Lê Ngọc Phúc

  VIDEO XEM NHIỀU