Số 4 - Chuyên mục truyền hình "Điện và đời sống" phát sóng QRT ngày 11-11-2018

09:34 - 14/11/2018  |  1382 lượt xem

Chia sẻ

Chuyên mục truyền hình "Điện và đời sống" số 4 phát sóng QRT phản ảnh UBND tỉnh Quảng Nam và EVNCPC thống nhất phối hợp triển khai nhiều nội dung về lĩnh vực điện lực trong thời gian đến; nỗ lực của PC Quảng Nam về triển khai thực hiện phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn lưới điện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố gây mất điện trong mùa mưa bão. Phần tư vấn sử dụng điện nói về triển khai thực hiện dịch vụ điện trực tuyến, thanh toán tiền điện qua ngân hàng là nội dung đáng chú ý của chuyên mục số này.

PC Quảng Nam

  VIDEO XEM NHIỀU