Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị thực hiện Năm Doanh nghiệp gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

09:19 - 18/01/2019  |  929 lượt xem

Chia sẻ

Thực hiện chủ đề năm 2018 là Năm Doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, trong thời gian qua Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị luôn tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành doanh nghiệp

Văn Cần - Trường Nhật

  VIDEO XEM NHIỀU