PC Phú Yên: Tổ chức hội thi “Nâng cao kỹ năng hoạt động cán bộ chuyên môn và công đoàn”

08:58 - 06/03/2019  |  4859 lượt xem

Chia sẻ

Công đoàn PC Phú Yên vừa tổ chức hội thi “Nâng cao kỹ năng hoạt động cán bộ chuyên môn và Công đoàn cấp tổ, đội thuộc Điện lực” tại Điện lực Đông Hòa. Hội thi là sân chơi bổ ích cho các tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng sản xuất và là hoạt động khởi đầu cho các đổi mới công đoàn.

PC Phú Yên

Từ Khóa :

  VIDEO XEM NHIỀU