Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” phát sóng QRT ngày 9/8/2020

10:33 - 14/08/2020  |  1072 lượt xem

Chia sẻ

Các nội dung chính có trong chương trình: “Đảm bảo cấp điện trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam”; “PC Quảng Nam tạm dừng tiếp nhận trực tiếp và giải quyết dịch vụ điện tại các địa bàn thực hiện cách ly xã hội”, “PC Quảng Nam thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở”; tư vấn sử dụng điện “Sử dụng điện ngày càng hiệu quả, hợp lý nhờ thực hiện quy chế phối hợp giữa ngành Điện lực Quảng Nam và địa phương” ...

PC Quảng Nam

  VIDEO XEM NHIỀU