Điện lực Krông Nô: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương

10:42 - 05/09/2020  |  1610 lượt xem

Chia sẻ

Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, những năm qua, Điện lực Krông Nô luôn quan tâm đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách...

Đài Truyền hình huyện Krông Nô

  VIDEO XEM NHIỀU