Cấp điện mới trong vòng 1 giờ ở thành phố Quảng Ngãi

09:13 - 24/08/2021  |  10969 lượt xem

Chia sẻ

Tổng công ty Điện lực miền Trung đã rút ngắn thời gian cấp điện mới sinh hoạt từ 3 ngày xuống chỉ còn 1 ngày. Riêng tại Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã thực hiện cấp điện sinh hoạt mới trong vòng 1 giờ ở khu vực thành phố .

Đài PT- TH Quảng Ngãi

  VIDEO XEM NHIỀU