Diễn đàn chi bộ - dấu ấn trong sinh hoạt đảng tại PC Quảng Trị

09:39 - 03/09/2021  |  2120 lượt xem

Chia sẻ

Diễn đàn chi bộ năm 2021 do 22 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức đã tạo được dấu ấn quan trọng trong sinh hoạt Đảng, là hình thức sinh hoạt chính trị dân chủ và rộng rãi, thông qua đó để mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn nói lên quan điểm của mình.

Hải Hiền - Minh Thành - Như Quỳnh

  VIDEO XEM NHIỀU