PC Quảng Trị gắn phát triển sản xuất kinh doanh với công tác phòng, chống dịch COVID -19

13:35 - 14/09/2021  |  1684 lượt xem

Chia sẻ

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 nhưng thời gian qua, công ty Điện lực Quảng Trị vẫn luôn đảm bảo duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID 19, góp phần thực hiện mục tiêu kép và đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tạ Hưng - Minh Thành - Minh Dương - Như Quỳnh

  VIDEO XEM NHIỀU