PC Phú Yên: Mở rộng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tại các huyện miền núi

13:26 - 23/09/2021  |  681 lượt xem

Chia sẻ

Ngay từ đầu năm 2021, PC Phú Yên đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp viễn thông địa bàn các huyện miền núi để phối hợp hỗ trợ khách hàng cài đặt và thực hiện thanh toán tiền điện qua các ứng dụng trực tuyến. Đến nay, 03 đơn vị miền núi đã có gần 60% khách hàng thanh toán tự động.

Hoa Hồng + Kim Hoàng

  VIDEO XEM NHIỀU