PC Quảng Trị nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép: phòng chống dịch và đảm bảo cung cấp điện

08:05 - 09/10/2021  |  636 lượt xem

Chia sẻ

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Trị đã triển khai các phương án làm việc phù hợp với các bộ phận khác nhau để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn.

Minh Thành - Hiếu Minh - Quốc Nhật - Như Quỳnh

  VIDEO XEM NHIỀU