PC Quảng Ngãi: Đẩy mạnh số hóa dịch vụ điện năng

11:05 - 27/10/2021  |  617 lượt xem

Chia sẻ

Trong những năm gần đây, PC Quảng Ngãi đã liên tục đổi mới công tác dịch vụ khách hàng với mục tiêu ngày càng thân thiện và hiện đại. Từ tháng 06/2014, PC Quảng Ngãi bắt đầu triển khai áp dụng hóa đơn điện tử cho toàn bộ khách hàng. Tháng 02/2017, PC Quảng Ngãi đã triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện, khách hàng có thể ký kết hợp đồng bằng hình thức điện tử. Đến tháng 12/2019, toàn bộ 12/12 dịch vụ điện năng cấp độ 4 đã chính thức kết nối thành công với Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ngành điện nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ và thể hiện tính công khai, minh bạch các dịch vụ điện đến với khách hàng.

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

  VIDEO XEM NHIỀU