PC Quảng Ngãi: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh

16:54 - 02/11/2021  |  720 lượt xem

Chia sẻ

Thực hiện chương trình chuyển đổi số trên mọi mặt hoạt động, PC Quảng Ngãi đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Hàng loạt các ứng dụng, phần mềm công nghệ được áp dụng trong quản lí kĩ thuật ở Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong những năm qua.

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

  VIDEO XEM NHIỀU