PC Kon Tum: Dấu ấn 30 năm

07:45 - 03/11/2021  |  1290 lượt xem

Chia sẻ

Sau khi tỉnh Kon Tum được thành lập lại vào tháng 8/1991 thì đến ngày 01/11/1991, Sở Điện lực Kon Tum (nay là Công ty Điện lực Kon Tum) chính thức được thành lập. Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, bằng ý thức trách nhiệm cao, cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Kon Tum đã vượt qua thử thách, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thành quả 30 năm qua là động lực và hàng trang để các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

PC Kon Tum

  VIDEO XEM NHIỀU