PC Quảng Ngãi: Không ngừng phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

16:55 - 23/11/2021  |  835 lượt xem

Chia sẻ

Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, để đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện và tăng cường chất lượng sản phẩm, dịch vụ, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được PC Quảng Ngãi quan tâm, chú trọng. Phong trào “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật” được triển khai rộng rãi trong Công ty đã khuyến khích được sức sáng tạo của đông đảo công nhân và người lao động.

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

  VIDEO XEM NHIỀU