Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng công trình xử lý điểm mất an toàn các đường dây 110kV tại Quảng Nam

16:02 - 24/11/2021  |  881 lượt xem

Chia sẻ

Đường dây 110kV Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi qua tỉnh Quảng Nam được xây dựng và vận hành từ năm 1992. Qua 30 năm, dưới sự tác động của nhiều yếu tố môi trường khí hậu, đặc biệt với tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, đã ảnh hưởng lớn đến sự vận hành an toàn của đường dây cao thế này. Để tăng cường khả năng vận hành các đường dây, năm 2021 Công ty Điện lực Quảng Nam ưu tiên đầu tư dự án nâng cấp đường dây 110kV ở phía Bắc và phía Nam tỉnh Quảng Nam với tổng vốn đầu tư 24,8 tỷ đồng. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã tranh thủ các thời điểm hợp lý, chú trọng phối hợp với địa phương, tích cực vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình.

Việt Hảo - Công Minh

  VIDEO XEM NHIỀU