PC Phú Yên: Tạo sinh kế cho người dân từ nguồn tự vận động đóng góp

09:54 - 10/02/2022  |  723 lượt xem

Chia sẻ

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Bên cạnh việc đưa nguồn sáng của lưới điện quốc gia đến 100% hộ dân, việc trao sinh kế để duy trì phát triển sản xuất là cách mà PC Phú Yên hỗ trợ để giúp cho người dân thoát nghèo, góp phần cùng với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Hoa Hồng + Kim Hoàng

Từ Khóa :

  VIDEO XEM NHIỀU