PC Phú Yên: Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trạng thái bình thường mới

07:41 - 22/03/2022  |  864 lượt xem

Chia sẻ

Năm 2022, đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, PC Phú Yên tập trung 5 nhiệm vụ chính, bao gồm giảm sự cố lưới điện đảm bảo cấp điện liên tục, giảm tổn thất điện năng, vận dụng nhiều hình thức thu tiện điện tạo thuận lợi cho khách hàng, đẩy mạnh sửa chữa lớn lưới điện và đầu tư mở rộng lưới điện để đáp ứng nhu cầu bà con nhân dân. Việc triển khai các giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn sẽ giúp ngành điện chủ động hơn trong các tình huống dịch bệnh, hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Hoa Hồng + Kim Hoàng

  VIDEO XEM NHIỀU