PC Quảng Ngãi: Ứng dụng cảnh báo chỉ số điện bất thường - Kịp thời hỗ trợ khách hàng mùa nắng nóng

10:16 - 31/03/2022  |  870 lượt xem

Chia sẻ

Chương trình Giám sát sản lượng điện bất thường của khách hàng được PC Quảng Ngãi đưa vào ứng dụng thành công năm 2021. Với chức năng cảnh báo thường xuyên về chỉ số điện bất thường của chương trình, PC Quảng Ngãi giúp khách hàng tránh được hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến, phát hiện và xử lí kịp thời các trường hợp sản lượng điện tăng do chạm chập đường dây sau công tơ.

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

  VIDEO XEM NHIỀU