Công ty Điện lực Quảng Nam 25 năm thắp sáng niềm tin

16:25 - 29/03/2022  |  617 lượt xem

Chia sẻ

Công ty Điện lực Quảng Nam trong 25 năm qua đạt được những thành tựu quan trọng. Những thành tựu ấy là công sức của cả tập thể với nhiều cá nhân tích cực. Trung tâm cho mọi hoạt động là xây dựng văn hóa doanh nghiệp với đặc trưng đậm chất Quảng Nam: cầu tiến, hướng đến một môi trường làm việc năng động. Ở đó, mọi người thống nhất được giá trị của việc cải tiến không ngừng trong tiến trình phát triển của Công ty. Đây là nền tảng vững chắc để Công ty Điện lực Quảng Nam trong hành trình “thắp sáng niềm tin” tiến lên trên chặng đường mới.

PC Quảng Nam

  VIDEO XEM NHIỀU