Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

13:35 - 01/06/2022  |  1591 lượt xem

Chia sẻ

Ngày 27/5/2022, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Minh Thành - Như Quỳnh

  VIDEO XEM NHIỀU