Đưa điện về nông thôn để phát triển kinh tế - xã hội

16:03 - 17/06/2022  |  684 lượt xem

Chia sẻ

Đưa điện về nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, nhờ sự đầu tư của các cấp cùng sự nỗ lực của ngành điện, hệ thống lưới điện đã lan rộng về vùng nông thôn của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thanh Hằng - Văn Quý - Hữu Thái

  VIDEO XEM NHIỀU