EVNCPC: Dấu ấn công nghệ trong công tác quản lý kỹ thuật

09:18 - 22/06/2022  |  569 lượt xem

Chia sẻ

Công tác quản lý kỹ thuật là yếu tố quyết định việc vận hành an toàn hệ thống điện, góp phần quan trọng vào việc cung ứng điện ổn định cho khách hàng, giảm chí phí sản xuất và nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp. Chính vì thế công tác quản lý kỹ thuật (QLKT) được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đặc biệt chú trọng. Những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2016-2020, EVNCPC triển khai hàng loạt các giải pháp, ứng dụng KHKT đẩy mạnh chuyển đổi số giúp hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu QLKT EVN giao và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

EVNCPC

  VIDEO XEM NHIỀU