Video clip: EVN triển khai mẫu hóa đơn điện tử theo quy định của Bộ Tài chính từ 1/7/2022

16:31 - 06/07/2022  |  451 lượt xem

Chia sẻ

Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 1/7/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng triển khai mẫu hoá đơn điện tử (HDĐT) theo hình thức không có mã của cơ quan thuế và thực hiện truyền đầy đủ dữ liệu hoá đơn về hệ thống lưu trữ điện tử của cơ quan thuế. Hiện nay, PC Quảng Bình đang cung cấp các dịch vụ điện cho hơn 284 nghìn khách hàng. Việc sử dụng HĐĐT còn thể hiện rõ quyết tâm của ngành điện nói chung, PC Quảng Bình nói riêng trong định hướng số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng để điện tử hóa các giao dịch với khách hàng...

Hương Nguyên

  VIDEO XEM NHIỀU