PC Quảng Ngãi: Bàn giao nhà tình nghĩa Điện lực

08:10 - 01/08/2022  |  1470 lượt xem

Chia sẻ

Thực hiện công tác an sinh xã hội, hằng năm Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo khó khăn… trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Năm 2022, tại Quảng Ngãi, Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 05 gia đình khó khăn tại thành phố Quảng Ngãi, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng và Tư Nghĩa, mỗi gia đình 50 triệu đồng. Sau hơn 02 tháng thi công, 05 căn nhà tình nghĩa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kiều Trinh - Bích Dung

  VIDEO XEM NHIỀU