10 sự kiện nổi bật của Công ty Điện lực Quảng Nam năm 2022

10:50 - 30/12/2022  |  1306 lượt xem

Chia sẻ

Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả”, trong điều kiện khó khăn (do giông sét, bão lũ, sạt lở...), được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Trung, phát huy tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của CBCNV, Công ty Điện lực Quảng Nam đã chủ động vượt khó, đảm bảo cung cấp đủ điện cho người dân và doanh nghiệp, góp phần phục hồi kinh tế, ổn định an ninh - chính trị trên địa bàn tỉnh nhà. Hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch EVNCPC giao. Kết quả thể hiện qua 10 sự kiện nổi bật của Công ty trong năm 2022 sau đây:

Truyền thông PC Quảng Nam

  VIDEO XEM NHIỀU