Phong trào sáng kiến kỹ thuật ở Trung Tâm Thiết Kế Điện (PC3)

17:51 - 15/11/2007  |  6968 lượt xem

Chia sẻ
Trung tâm Thiết kế điện phát động phong trào thi đua viết đề tài sáng kiến kỹ thuật ứng dụng vào công tác sản xuất. Thực trạng nghề tư vấn thiết kế luôn đòi hỏi tính sáng tạo và kinh nghiệm thực tế, khi thiết kế một dự án không những phải đảm bảo giải pháp kỹ thuật tối ưu mà còn phải tiết kiệm nguồn vốn đầu tư. Một sáng kiến hay ngay từ bước thiết kế sẽ giảm hàng loạt vướng mắc trong vấn đề thi công xây dựng sau này.
Phong trào sáng kiến kỹ thuật ở Trung Tâm Thiết Kế Điện (PC3)

Một buổi bảo vệ đề tài sáng kiến tại Trung tâm Thiết kế điện (PC3)

Nhiều CBCNV trong đơn vị hăng hái tham gia viết đề tài phục vụ công tác sản xuất như đề tài: “tính kết cấu móng cột” của kỹ sư Vũ Hoài Nam, “ xuất dữ liệu từ Autocad sang Excel” của kỹ sư Đinh Trung Kiên. Đặc biệt ngày 02/11/2007 vừa qua, kỹ sư Trần Văn Châu đã bảo vệ được đề tài: “ Chương trình ứng dụng Microsoft Excel phục vụ công tác thiết kế lưới điện” Đây là giải pháp vận dụng các hàm của Excel để xử lý số liệu hợp lý, khoa học, chuẩn hoá bảng liệt kê theo một thể thống nhất, góp một công đoạn vào việc thực hiện chương trình ISO -9001 của Trung tâm. Đề tài đang được thử nghiệm, ứng dụng cho các công trình điện đến cấp điện áp 110kV.

Tin, ảnh: Huỳnh Chín

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

17:51 - 15/11/2007  |  6968 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7297 lượt xem