Điện lực Phú Yên: Hội nghị quản lý vận hành và giảm tổn thất điện năng 6 tháng đầu năm 2009

20:46 - 24/08/2009  |  6775 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 14/8/2009, Điện lực Phú Yên tổ chức Hội nghị quản lý vận hành và công tác giảm tổn thất điện năng 6 tháng đầu năm 2009, dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Tổ chủ nhiệm chương trình giảm tổn thất, Trưởng các phòng ban, Trưởng chi nhánh và Tổ trưởng sản xuất các Chi nhánh điện trực thuộc.
Hội nghị đã đánh giá tổng quát công tác quản lý vận hành và giảm tổn thất 6 tháng đầu năm 2009, tập trung phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tổn thất điện năng còn cao so với cùng kỳ năm 2008 ở một số Chi nhánh điện, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị chưa có giải pháp mạnh mẽ trong công tác quản lý vận hành, chưa tập trung phân tích rành mạch, cụ thể các yếu tố chủ quan để có biện pháp xử lý. Về tình hình sự cố lưới điện, sự cố thoáng qua và vĩnh cữu đường dây trung thế vẫn còn cao so với cùng kỳ 2008, ngoài nguyên nhân khách quan do thời tiết và chất lượng vật tư thiết bị, còn có nguyên nhân chủ quan do quản lý vận hành chưa tốt, công tác phát quang cây cối trong hành lang lưới điện chưa triệt để, điển hình là đường dây XT 478 Sông Cầu có dừa nằm trong hành lang gây 4 lần sự cố vĩnh cửu.

Trước tình hình trên, để đạt được các chỉ tiêu PC3 giao trong năm 2009, Giám đốc Điện lực đã chỉ đạo cho các đơn vị cần cố gắng hoàn thành chương trình giảm TTĐN và giảm sự cố đề ra từ đầu năm. Giao cho Tổ chủ nhiệm chương trình giảm TTĐN nghiên cứu phương hướng giảm biến động TTĐN các tháng, phân tích TTĐN các khu vực hạ thế sắp tiếp nhận, bám sát, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình giảm TTĐN đã đề ra. Về công tác quản lý vận hành, tuân thủ nghiêm túc quyết định 2666/QĐ-EVN-KTLĐ-KTAT ngày 23/9/2003 của Tổng Giám đốc EVN ban hành “Quy định mô hình công tác quản lý vận hành hệ thống điện trung hạ áp của các CNĐ/Điện lực”. Tập trung khắc phục các tồn tại trong báo cáo hội nghị đã nêu ra và qua các ý kiến thảo luận tại hội nghị, xử lý dứt điểm các tồn tại qua đợt kiểm tra QLVH của Điện lực và kiểm tra tổn thất của Công ty.

Về công tác giảm TTĐN, ngay từ khâu thẩm định thiết kế phải chú trọng lựa chọn máy biến áp và dây dẫn có các thông số kỹ thuật tiên tiến để giảm TTĐN ở mức độ thấp nhất. Điều độ tính toán phương thức vận hành lưới điện theo chương trình PSS - ADEPT đảm bảo giảm tổn thất trung thế và ổn định điện áp đầu nguồn. Hoàn thành dứt điểm việc phân vùng tổn thất các TBA công cộng, tăng cường công tác kiểm tra đo tải vào giờ cao điểm để phân pha hợp lý, đánh giá hiệu quả công tác bù hạ thế và nghiên cứu bù hợp lý. Kiểm soát tốt số lượng công tơ hết hạn kiểm định để thay thế kịp thời, đối với lưới điện hạ thế tiếp nhận, trước mắt khẩn trương thay hết công tơ cũ, thay biến dòng có tỉ số phù hợp với công suất phụ tải tại các TBA chuyên dùng và hoán đối công suất các MBA vận hành quá non tải. Lực lượng kiểm tra viên Điện lực và chi nhánh tăng cường hoạt động kiểm tra sử dụng điện khách hàng, đẩy mạnh công tác phúc tra ghi chữ đảm bảo không ghi độ v.v.

Về công tác giảm sự cố, tập trung chú trọng công tác phát quang hành lang lưới điện. Đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ giảm sự cố lưới điện, kịp thời thay thế các thiết bị cũ, chất lượng kém, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nhất là thiết bị của lưới điện hạ áp sau tiếp nhận, chú ý đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị trước khi đưa trên lưới. Triển khai việc đo lại trị số tiếp địa đường dây và TBA, đề xuất xử lý ngay các vị trí tiếp địa không đạt yêu cầu. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng các MBA vận hành lâu năm, lưu ý tình trạng bất thường của MBA như vận hành lệch pha, non tải, quá tải để đề xuất xử lý kịp thời. Thực hiện định kỳ công tác bảo dưỡng vệ sinh thiết bị phân phối, sứ cách điện đường dây, tổ chức xử lý các tiếp xúc bị move trên đường dây cao, hạ thế v.v.

Để các biện pháp trên được thực hiện có hiệu quả, ĐLPY đã giao trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, cá nhân quản lý từng trạm, từng đoạn đường dây nhất định. Giao cho phòng Tổ chức và Công Đoàn Điện lực nghiên cứu đưa vào chỉ tiêu thi đua đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của từng cá nhân, đơn vị.

Thái ThanhGia Nguyên

20:46 - 24/08/2009  |  6775 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Một gia đình hạnh phúc

Một gia đình hạnh phúc

10:20 - 07/09/2022  |  17555 lượt xem