Giám đốc Điện lực Quảng Bình nhận Bằng khen Doanh nhân tiêu biểu

21:23 - 17/12/2007  |  7399 lượt xem

Chia sẻ
Nhân Đại hội Công đoàn Điện lực Quảng Bình nhiệm kỳ 2007-2010 ngày 05.12.2007, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Phúc Duệ phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Bình trao Bằng khen Doanh nhân tiêu biểu Khối Doanh nghiệp địa phương năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho ông Cao Đình Hiệu - Giám đốc Điện lực Quảng Bình.
Giám đốc Điện lực Quảng Bình nhận Bằng khen Doanh nhân tiêu biểu

Ông Đặng Phúc Duệ trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Bình trao Bằng khen Doanh nhân tiêu biểu Khối Doanh nghiệp địa phương năm 2007 cho Giám đốc ĐL Quảng Bình

Được nhận Bằng khen Doanh nhân tiêu biểu, ông Cao Đình Hiệu đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đối với Điện lực Quảng Bình trong sự nghiệp phát triển Điện lực, góp phần đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn. Ông thể hiện quyết tâm sẽ xây dựng một tập thể CBCNV Điện lực Quảng Bình luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kế hoạch cấp trên giao; chấp hành đầy đủ, nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật nhà nước; quyết tâm thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh loại trừ mọi biểu hiện dẫn đến tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, để xứng đáng là một Doanh nghiệp lá cờ đầu trên địa bàn tỉnh nhà.

Đinh Xuân Uy

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

21:23 - 17/12/2007  |  7399 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7297 lượt xem