Văn hoá Doanh nghiệp - Điều kiện cần và đủ trong môi trường kinh doanh độc quyền Nhà nước.

20:34 - 17/01/2008  |  6718 lượt xem

Chia sẻ
Xuất phát từ tính đặc thù của sản phẩm và cơ chế tổ chức của Nhà nước, Điện lực Quảng Nam đang là doanh nghiệp duy nhất đảm nhận nhiệm vụ cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh, trong khi khách hàng dùng điện là rất đa dạng về đối tượng và liên quan đến kinh tế-xã hội toàn tỉnh. Vì vậy, trong cơ chế kinh doanh-phục vụ mang tính chất độc quyền về mặt nhà nước,...

Xuất phát từ tính đặc thù của sản phẩm và cơ chế tổ chức của Nhà nước, Điện lực Quảng Nam đang là doanh nghiệp duy nhất đảm nhận nhiệm vụ cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh, trong khi khách hàng dùng điện là rất đa dạng về đối tượng và liên quan đến kinh tế-xã hội toàn tỉnh. Vì vậy, trong cơ chế kinh doanh-phục vụ mang tính chất độc quyền về mặt nhà nước, Điện lực Quảng Nam luôn đề ra nhiều biện pháp nhằm điều tiết CNVC-LĐ trong hành vi quan hệ, giao tiếp với khách hàng dùng điện, và công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng uỷ Điện lực quan tâm.

Việc giáo dục phong cách kinh doanh cho người lao động trên cơ sở “Quy trình kinh doanh điện năng” của Công ty Điện lực 3 với những ràng buộc nghiêm ngặt để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng dùng điện, hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. Điều đáng mừng niềm tin của khách hàng vào ngành Điện trong thời gian qua luôn được gia tăng và ổn định.

Ngày 01/7/2005, Luật Điện lực bắt đầu có hiệu lực. Nội dung quan trọng của luật là tiến tới xoá bỏ hoàn toàn tính chất độc quyền về mặt nhà nước trong sản xuất và kinh doanh điện năng trên cơ sở xây dựng và phát triển thị trường cạnh tranh điện lực. Bên cạnh đó, năm 2006 ngành Điện triển khai kinh doanh viễn thông điện lực rộng rãi trong phạm vi cả nước-đây là lĩnh vực kinh doanh cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, từ một đơn vị hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước “độc quyền về mặt nhà nước”, hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực 3, nay Điện lực Quảng Nam phải chuyển hướng về bản chất kinh doanh trong môi trường cạnh tranh điện lực và viễn thông theo luật định và theo lộ trình quy định của Chính phủ. Để chuẩn bị “tâm, thế” hoạt động theo mô hình mới, có thương hiệu vững vàng, Điện lực Quảng Nam phải tập trung giải quyết theo 2 hướng: Một là, tăng cường hệ thống nguồn lưới điện nhằm cung ứng điện năng đạt chất lượng tốt; Hai là, không ngừng xây dựng đội ngũ lao động đáp ứng được yêu cầu trong cơ chế thị trường cạnh tranh.

Hiện tại, với hơn 565 lao động được đào tạo cơ bản, cán bộ có trình độ kỹ sư và cử nhân chiếm 25%, lực lượng đảng viên là nòng cốt chiếm hơn 38% cùng với cơ sở hạ tầng hiện có, Điện lực Quảng Nam có thể đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. Song vấn đề cơ bản là phải tập trung giáo dục đạo đức và phong cách phục vụ của CNVC-LĐ trong cơ chế thị trường.

Tháng 6 năm 2006, trên cơ sở tham khảo ý kiến của Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Quảng Nam, Đảng uỷ Điện lực Quảng Nam chủ trương triển khai xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong đơn vị. Sổ tay “Những nội dung chủ yếu văn hoá doanh nghiệp Điện lực Quảng Nam” được ban hành và tổ chức học tập rộng rãi. Tài liệu này nhanh chóng trở thành cẩm nang của mọi người. Qua hơn 1 năm triển khai, đến nay, cùng với việc đổi mới công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, môi trường văn hoá cùng với những hành vi văn hoá doanh nghiệp đã được các đơn vị cơ sở triển khai nghiêm túc, và đạt được nhiều kết quả. Quan hệ giữa Điện lực và khách hàng được cải thiện tốt, chất lượng điện năng không ngừng được nâng cao, mối quan hệ đoàn kết nội bộ được tăng cường, khách hàng và nhân dân có sự nhìn nhận tốt hơn về phong cách phục vụ của cán bộ, công nhân viên chức Điện lực Quảng Nam.

Trong các điện lực cấp tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cũng như trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Điện lực Quảng Nam là một đơn vị sớm triển khai thực hiện văn hoá doanh nghiệp. Tất nhiên, từ trạng thái kinh doanh “một mình một chợ” chuyển sang cơ chế thị trường cạnh tranh, Điện lực Quảng Nam còn nhiều việc phải làm để thích ứng với cơ chế mới, đặc biệt là phải tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ những nội dung của Luật Điện lực. Trong đó, nhiệm vụ giáo dục CNVC-LĐ thực hiện văn hoá doanh nghiệp là hết sức quan trọng nhằm làm cho người lao động chuyển đổi hẳn phong cách kinh doanh, phải đáp ứng được mục tiêu hướng đến là đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng; góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu Điện lực Quảng Nam, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo giá trị lao động. Nhiệm vụ này cần phải tập trung triển khai thực hiện bền bĩ mới có thể xây dựng được một lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu mới.

Qua hơn 1 năm triển khai văn hoá doanh nghiệp, những giá trị và chuẩn mực đạo đức trong văn hoá doanh nghiệp đã góp phần hình thành nhân cách của đội ngũ lao động trong kinh doanh-phục vụ điện năng. Những cách làm hợp lý, khoa học trong quản lý và tổ chức sản xuất-kinh doanh điện năng dần dần được định hình; lãnh đạo quan tâm hơn đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, người lao động chú trọng nâng cao năng suất lao động và kết quả công việc gắn liền với thu nhập. Và Điện lực đã hình thành nên những giá trị vật chất và tinh thần để văn hoá doanh nghiệp của Điện lực trở thành là một phạm trù cụ thể và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. So với năm 2006, sản lượng điện thương phẩm năm 2007 đạt 507,6 triệu kWh, tăng 18,84%; năng suất lao động tăng 18%; tiết kiệm chi phí 10% và thu nhập CNVC-LĐ tăng 12%.

Những nội dung của văn hoá doanh nghiệp được văn bản hoá cũng chính là kết quả của quá trình tích luỹ những nội dung giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức mà Điện lực Quảng Nam đã thực hiện trong hơn 10 năm qua. Trong tất cả mọi nội dung giáo dục văn hoá doanh nghiệp thì giáo dục hình thành chữ “tâm” trong CNVC-LĐ là khó nhất. Không chủ quan khi đánh giá rằng, do giáo dục chữ “tâm” trong phong cách phục vụ mà nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Điện lực Quảng Nam với khách hàng, với xã hội và địa phương được nâng cao. Những người thợ điện, vẫn có một gia đình riêng, vẫn có niềm đam mê, những sở thích và nhu cầu được học tập, vui chơi, giải trí, song đôi khi phải gác lại tất cả những cái riêng tư, dành thời gian cho nhiệm vụ trực điều độ, trực vận hành hệ thống điện, trực xử lý sự cố nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục cho nhân dân. Ngay cả trong những ngày lễ, tết, những khi bão lũ, mọi lúc, mọi nơi, đâu đâu người ta cũng thấy hình ảnh các anh thợ điện trong bộ đồng phục màu da cam truyền thống của ngành Điện thường xuyên túc trực ở vị trí làm việc. Lưới điện càng mở rộng thì sự vất vả của người thợ điện càng cao, đồng thời sự gắn bó của ngành Điện đối với nhân dân càng lớn. Rõ ràng cái “tình” càng lớn thì trách nhiệm càng cao; cái “tâm” càng nặng thì sự vất vả càng nhiều. Cao hơn thế nữa, càng muốn cho dư luận không còn gắn kết cho Điện lực cái nhãn mác là ngành “độc quyền” thì mỗi CBCNV của Điện lực Quảng Nam càng phải ra sức làm việc theo tinh thần của văn hoá doanh nghiệp!

Chính những kết quả đã làm được, những hành vi văn hoá trong giao tiếp với khách hàng; sự nhìn nhận, đánh giá đúng đắn của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh và niềm tin yêu mà khách hàng đã dành cho CNVC-LĐ của Điện lực Quảng Nam tự nó đã nói lên được nhiều điều, góp phần tạo ra giá trị văn hoá doanh nghiệp của Điện lực, làm tăng uy tín của thương hiệu Điện lực Quảng Nam cũng như cải thiện được điều kiện kinh doanh độc quyền Nhà nước về điện năng ở Quảng Nam./.

Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Điện lực Quảng Nam

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

20:34 - 17/01/2008  |  6718 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7297 lượt xem