Đảng bộ Công ty Điện lực 3: Phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

16:35 - 24/01/2008  |  5396 lượt xem

Chia sẻ
Năm 2007 là năm thứ sáu liên tiếp Đảng bộ Công ty Điện lực 3 được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đã đề nghị Thành uỷ Đà Nẵng tặng Cờ và công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm năm liền (2003-2007).

Năm 2007 là năm thứ sáu liên tiếp Đảng bộ Công ty Điện lực 3 được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đã đề nghị Thành uỷ Đà Nẵng tặng Cờ và công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm năm liền (2003-2007).

Trong năm 2007, dù gặp nhiều khó khăn do hạn hán, lũ lụt, nguồn điện thiếu phải thực hiện tiết giảm, tiết kiệm điện; giá cả vật tư, thiết bị tăng mạnh… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự tăng trưởng điện thương phẩm của PC3; với nỗ lực vượt khó, Đảng bộ PC3 đã tập trung lãnh đạo CBCNV phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2007 do EVN và các địa phương giao; sản xuất ổn định, việc cấp điện cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phát triển KTXH, ANQP và đời sống nhân dân; PC3 đã thực hiện tốt chủ trương đa dạng hoá ngành nghề, phát huy nội lực; bảo đảm việc làm, đời sống CBCNV được cải thiện... Đồng thời, Đảng bộ PC3 đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, công tác đoàn thể và công tác xây dựng Đảng đáp ứng được yêu cầu do Thành uỷ Đà Nẵng và Đảng uỷ Khối doanh nghiệp TP Đà Nẵng đề ra.

Đảng bộ PC3 tổ chức học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng
Đảng bộ PC3 tổ chức học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Đảng bộ quán triệt và phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, CBCNV, trên cơ sở đó tạo thống nhất trong nhận thức và hành động; không có trường hợp nào nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức long trọng lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày sinh cố TBT Trường Chinh, ngày sinh cố TBT Lê Duẩn; làm tốt công tác tuyên truyền nhân bầu cử Quốc hội, ngày Thương binh Liệt sĩ. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3,4,5 của BCHTW; Chỉ thị số 10 CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Chỉ thị số 12 CT/TW ngày 30/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Quy định số 57 QĐ/TW ngày 03/5/2007 quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quán triệt chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; thông qua Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng, công tác quân sự địa phương; Nghị quyết về việc xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2007 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ PC3 để cán bộ đảng viên quán triệt và thực hiện.

Đảng bộ tham gia và đạt giải Nhất trong Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng tổ chức
Đảng bộ tham gia và đạt giải Nhất trong Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng tổ chức

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ cấp trên, Đảng bộ PC3 đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã tổ chức 03 hội nghị để quán triệt đến toàn thể đảng viên, CBCNV, xây dựng chương trình hành động và tổ chức Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tham gia Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng ủy Khối tổ chức ở cấp Cụm Năng lượng - Công nghiệp và đoạt giải Ba toàn đoàn, giải báo cáo viên xuất sắc nhất, giải cổ động viên cổ động hay, nhiệt tình nhất. Tham gia Hội thi ở cấp Khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng, Đội của Đảng bộ PC3 đoạt giải nhất toàn Đoàn, đ/c Nguyễn Bình Nam đoạt giải báo cáo viên xuất sắc nhất. Đảng bộ PC3 được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng Giấy khen "Đã có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Đảng bộ đã tổng kết hoạt động công tác Đảng năm 2006, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2007. Phương hướng được đề ra sát đúng thực tế nên triển khai thực hiện hiệu quả cao, nội bộ đoàn kết, xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, sinh hoạt Đảng đúng kỳ, bảo đảm chất lượng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. BCH Đảng bộ đã thông qua quy chế phối hợp làm việc giữa Đảng ủy và Giám đốc Công ty, quy chế làm việc của UBKT, phân công các đ/c ủy viên BCH phụ trách các Chi bộ và các lĩnh vực công tác. Trong Đảng bộ, công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện tốt, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. BCH Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2007, đăng ký xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2007 với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng theo đúng hướng dẫn. Trong năm 2007, đã cử 55 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, kết nạp 27 đảng viên mới, công nhận Đảng chính thức cho 35 đ/c.

Một buổi kết nạp Đảng viên mới
Một buổi kết nạp Đảng viên mới

Căn cứ chương trình hành động của Đảng bộ, tất cả các chi bộ đã tổ chức thực hiện các nội dung của cuộc vận động đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra. Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, BCH Đảng bộ đã củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, chi bộ. Tổ chức sinh hoạt của BCH, BTV và các Chi bộ được quan tâm tổ chức đều đặn hơn, nội dung sinh hoạt phù hợp, có chất lượng; Chấp hành đầy đủ nghiêm túc các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

BCH Đảng bộ rất coi trọng việc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của Đảng và nhiệm vụ được Chi bộ phân công; việc đảng viên tham gia sinh hoạt với cấp ủy địa phương và tham gia thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý được đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài. Thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm. UBKT Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong việc kiểm tra cán bộ đảng viên.

Về công tác an ninh quốc phòng; BCH Đảng bộ và các Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt các quy định của Trung ương, địa phương luôn đề cao cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tăng cường bảo vệ tuần tra canh gác trong các dịp Lễ, Tết nhằm đảm bảo an toàn sản xuất và an ninh trật tự trong đơn vị; đã chỉ đạo cho các cấp chuyên môn, đoàn thể thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh nội bộ; tham gia cùng với chính quyền địa phương bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc bảo vệ bí mật; thực hiện tốt công tác quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ chỉ tiêu tuyển quân được giao, 100% lực lượng tự vệ và sỹ quan dự bị tham gia huấn luyện theo lệnh của cơ quan quân sự, giữ vững an ninh chinh trị, trật tự an toàn ở cơ sở. PC3 được Bộ Công an tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất thành phố trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

Về công tác xã hội; Đảng bộ đã đề ra, thực hiện đúng những chủ trương chính sách nhằm ổn định việc làm, đời sống và giải quyết đúng các chế độ cho người lao động; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; Chăm lo phụng dưỡng chu đáo 27 Mẹ VNAH, thăm và tặng quà trại thương binh nặng Hội An và khu nuôi dưỡng người già có công với cách mạng nhân các ngày lễ, Tết; ủng hộ quỹ vì người nghèo, tàn tật; xây dựng 05 nhà tình nghĩa, đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bão lũ... Riêng tháng 11 vừa qua, Đảng bộ triển khai cuộc vận động đóng góp áo quần đã qua sử dụng và 113.537.000 đồng để mua gạo, mắm, dầu ăn, mì chính và chuyển trực tiếp đến đồng bào vùng lũ các xã Đại Quang, huyện Đại Lộc và Quế Ninh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tổng số tiền Công ty đóng góp cho công tác xã hội năm 2007 là 849,6 triệu đồng.

Đảng bộ vận động cán bộ, đảng viên tham gia giúp đỡ người nghèo tại TP Đà Nẵng
Đảng bộ vận động cán bộ, đảng viên tham gia giúp đỡ người nghèo tại TP Đà Nẵng

Về công tác đoàn thể; Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Điện lực hoạt động có hiệu quả được cấp trên xếp loại vững mạnh xuất sắc. Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội cựu chiến binh các cơ sở đã quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên; tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ, giới thiệu cho Đảng các đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. BCH Đảng bộ đã lãnh đạo Ban Giám đốc cùng với BTV Công đoàn xây dựng quy chế thực hiện dân chủ cơ sở và tổ chức thực hiện tốt trong các đơn vị thuộc PC3. Các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng đều được thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ luôn quan tâm lắng nghe, giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của CBCNV nên được quần chúng tín nhiệm cao.

Là một Đảng bộ có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng với 18 chi bộ và một Đảng bộ bộ phận trực thuộc (11 chi bộ nhỏ) với hơn 370 đảng viên, nhân tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2007, BCH Đảng bộ đã thông qua Nghị quyết để lãnh đạo toàn Đảng bộ năm 2008, tiếp tục nỗ lực phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Công Bình

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

16:35 - 24/01/2008  |  5396 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU