CPCNPMU: Tập trung tối đa nguồn lực để đưa các dự án KfW3.1 về đích

16:51 - 05/09/2020  |  1231 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 24/08/2020, Giám đốc CPCNPMU Nguyễn Hồng Lam đã có các quyết định thành lập 3 Tổ công tác với nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, quyết tâm hoàn thành đóng điện các công trình trọng điểm, trong đó bao gồm 6 tiểu dự án KfW 3.1.
CPCNPMU: Tập trung tối đa nguồn lực để đưa các dự án KfW3.1 về đích

Hoàn thiện TBA 110kV Đống Đa và đấu nối

KfW3.1 là ký hiệu chung của các tiểu dự án thuộc Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức giai đoạn 1. CPCNPMU được EVNCPC giao quản lý 6 tiểu dự án KfW3.1 với tổng mức đầu tư 1.305 tỷ đồng, gồm: TBA 110kV Bố Trạch và đấu nối (tỉnh Quảng Bình), TBA 110kV Chi Lăng và đấu nối (TP Đà Nẵng), TBA 110kV Đống Đa và đấu nối (tỉnh Bình Định), TBA Ia Grai và đấu nối (tỉnh Gia Lai), TBA 110kV Krông Năng và đấu nối (tỉnh Đăk Lăk), TBA 110kV Krông Nô và đấu nối (tỉnh Đăk Nông). Các dự án trên đều được khởi công trong năm 2019 và kế hoạch đóng điện năm 2020.

Khó khăn chung của tất cả các công trình xây dựng lưới điện là công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB). Ngay từ năm 2018, sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án được phê duyệt, CPCNPMU đã bắt đầu triển khai công tác GPMB, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc kéo dài, chủ yếu là do người dân không chấp nhận đơn giá đền bù theo quy định của Nhà nước. Cán bộ CPCNPMU phải thường xuyên chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương kiên trì thuyết phục người dân, nên đến nay cơ bản đã giải quyết xong. Trong đó, vướng mắc lớn nhất là đoạn tuyến đường dây 110kV tiểu dự án Ia Grai đi qua khu vực huyện Chư Păh không thể GPMB được, cuối cùng phải thực hiện điều chỉnh tuyến, phê duyệt lại BCNCKT và thiết kế bản vẽ thi công.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay có ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án, đó là tiến độ cung cấp cột thép cho công trình. Công ty Thành Long là nhà thầu đã trúng gói thầu cung cấp cột thép chung cho các tiểu dự án KfW3.1. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020, việc mua sắm thép nguyên liệu từ Trung Quốc bị chậm trễ nên kế hoạch cung cấp cột của nhà thầu Thành Long liên tục bị đẩy lùi. EVNCPC và CPCNPMU đã có nhiều biện pháp quyết liệt để đôn đốc nhà thầu sản xuất và cung cấp cột, tổ chức kiểm tra tại nhà máy và phối hợp xử lý ngay các vướng mắc thiết kế chế tạo cột, thống nhất kế hoạch cung cấp cột thành nhiều đợt cho phù hợp năng lực sản xuất của nhà thầu để có thể hoàn thành từng tiểu dự án theo thứ tự Bố Trạch - Đống Đa - Krông Năng - Krông Nô - Ia Grai. Trong thời gian chờ đợi cung cấp cột, CPCNPMU đôn đốc đơn vị thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục khác (trạm biến áp, móng cột, tiếp địa, thí nghiệm…), sẵn sàng cho công tác dựng cột kéo dây để đóng điện công trình ngay.

Thi công dựng cột VT 27

Ngày 10/7/2020, đợt cung cấp cột đầu tiên cho dự án Bố Trạch hoàn thành chuyến xe cuối cùng. Nhờ chuẩn bị tốt mọi công tác liên quan trước đó và quy mô đường dây 110kV nhỏ nên chỉ 10 ngày sau (20/7/2020), công trình đã hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng, đánh dấu mốc quan trọng là tiểu dự án KfW3.1 đầu tiên được đóng điện vận hành.

Hoàn thành dựng cột VT 05

Tuy nhiên sau đó, việc cung cấp cột lại tiếp tục bị chậm trễ. Đến cuối tháng 8/2020, nhà thầu mới giao được những chuyến hàng đầu tiên cho dự án Đống Đa (12/26 cột 110kV) và Krông Năng (31/54 cột 11kV), trong khi quy mô đường dây các tiểu dự án sau này khá lớn (đặc biệt đường dây 110kV Ia Grai dài đến 60km) nên có nguy cơ chậm tiến độ đóng điện công trình.

Thực hiện chỉ đạo của EVNCPC về việc hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng năm 2020, CPCNPMU quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành đóng điện các dự án để đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Ngày 24/8/2020, CPCNPMU thành lập 3 Tổ công tác do Giám đốc/Phó giám đốc làm tổ trưởng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đóng điện các công trình trọng điểm và giải ngân vốn kế hoạch. Ngay từ cuối tháng 8/2020 đầu tháng 9/2020, các tổ công tác triển khai ngay đến các công trường tổ chức họp giao ban tiến độ với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát. CPCNPMU chủ trương phải trực tiếp vạch kế hoạch thi công cùng nhà thầu cho phù hợp với tiến độ cung cấp vật tư và GPMB hành lang tuyến. Cán bộ CPCNPMU sẽ thường xuyên kiểm tra nhân vật lực của đơn vị thi công, vạch ra kế hoạch huy động nhân lực cụ thể từng giai đoạn nhằm đảm bảo tiến độ dựng cột kéo dây là nhanh nhất. Mọi công tác liên quan đóng điện đều phải thực hiện ngay từ bây giờ để sẵn sàng đóng điện ngay khi dựng cột kéo dây xong. Đồng thời, CPCNPMU cũng tổ chức nghiệm thu thanh toán hàng tháng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tập thể lãnh đạo và CBCNV CPCNPMU quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, giải quyết mọi vướng mắc khó khăn để đưa các công trình KfW3.1 về đích.

Thanh Quảng

16:51 - 05/09/2020  |  1231 lượt xem

Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  42201 lượt xem