PC Thừa Thiên Huế: Thực hiện hiệu quả trang thông tin đấu thầu trên website điện tử

14:00 - 28/09/2020  |  655 lượt xem

Chia sẻ
Trong những năm 2019 và 2020 tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vẫn kiên trì thực hiện nhiều giải pháp để triển khai đầu tư xây dựng các công trình lưới điện đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư.
PC Thừa Thiên Huế: Thực hiện hiệu quả trang thông tin đấu thầu trên website điện tử

Giao diện trang website Thông tin đấu thầu - PC Thừa Thiên Huế

Trong đó, việc đẩy mạnh triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng của Công ty đã đáp ứng các tiêu chí theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Thủ Tướng Chính phủ, đồng thời Công ty cũng luôn tuân thủ, thực hiện các chỉ tiêu đấu thầu qua mạng do Tổng công ty Điện lực miền Trung giao cho.

Điểm nổi bật trong giai đoạn này là áp dụng đấu thầu qua mạng từ cuối năm 2019 Công ty đã hoàn thành xây dựng website: “Thông tin đấu thầu - PC Thừa Thiên Huế” tại địa chỉ https://dauthau.pctth.vn.

Đến nay, tất cả các thông tin về đấu thầu của Công ty như: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả mở thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu… đối với các gói đấu thầu qua mạng đều được đăng tải trên trang “Thông tin đấu thầu - PC Thừa Thiên Huế” đảm bảo tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả.

Qua tổng hợp thống kê, đến đầu tháng 8/2020 Công ty đã triển khai thực hiện đăng tải đồng thời các thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia và trang “Thông tin đấu thầu TTHPC” với số lượng 114 gói thầu (chiếm tỷ lệ 87,5% các gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh qua mạng và 77,6% các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng).


Thông tin chi tiết về gói thầu được đăng tải trên website

Với việc xây dựng thành công ứng dụng trang “Thông tin đấu thầu - PC Thừa Thiên Huế” của Công ty đã thể hiện sự sáng tạo, sự phù hợp trong công nghệ, sự tuân thủ các quy định của pháp luật góp phần hoàn thiện và minh bạch hóa công tác đấu thầu nhằm đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Bên cạnh đó, Công ty không ngừng đổi mới cách thức và giao diện trình bày trang thông tin đấu thầu để giúp nhà thầu và cộng đồng dễ dàng tìm kiếm thông tin. Đồng thời, Công ty cũng tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức ứng xử cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác đấu thầu. Đây chính là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình thực hiện công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch thông tin đấu thầu tại đơn vị.

Hùng Sơn - Hoàng Anh

14:00 - 28/09/2020  |  655 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU