Điện lực Tiên Phước (PC Quảng Nam): Nghiệm thu đóng điện đường dây trung áp 22kV và các TBA 1000 kVA 22/0,4 kV phục vụ hòa lưới điện mặt trời mái nhà

08:13 - 29/12/2020  |  366 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, PC Quảng Nam đã thực hiện nghiệm thu đường dây trung áp 22kV và 04 trạm biến áp 1000 kVA thuộc hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh). Đây là các dự án nông nghiệp kết hợp khai thác điện mặt trời mái nhà do 04 Công ty: Sâm Sâm, 138 Tam Lộc, Kỳ Nam và Kỳ Hưng làm chủ đầu tư.
Điện lực Tiên Phước (PC Quảng Nam): Nghiệm thu đóng điện đường dây trung áp 22kV và các TBA 1000 kVA 22/0,4 kV phục vụ hòa lưới điện mặt trời mái nhà

Thực hiện đóng điện các trạm biến áp thuộc dự án điện năng lượng mặt trời

Quá trình nghiệm thu, đo đạc thông số đã cho kết quả hệ thống điện mặt trời mái nhà nêu trên cơ bản đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Điện lực Tiên Phước đã lắp công tơ đo đếm điện năng hai chiều và thực hiện đóng điện xung kích cho toàn bộ hệ thống.

Khu vực huyện Phú Ninh nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung có số giờ nắng trung bình cả năm khá cao. Đây là địa bàn đã thu hút nhiều dự án điện mặt trời mái nhà trong thời gian qua, trong đó, đa số các dự án đã chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại. Theo một cán bộ lãnh đạo của huyện Phú Ninh, việc nhanh chóng đưa các dự án nông nghiệp kết hợp khai thác điện mặt trời mái nhà vào vận hành sẽ góp phần cải thiện hình ảnh của một huyện nông thôn như Phú Ninh, đóng góp đáng kể vào bức tranh kinh tế của huyện nhà trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các dự án này còn góp phần bổ sung thêm nguồn cung điện năng, đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực.

Ông Tạ Đại – Giám đốc Điện lực Tiên Phước cho biết: Trong thời gian đến, Điện lực Tiên Phước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện cho các khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn đơn vị quản lý, trong điều kiện khả năng truyền tải an toàn của lưới điện hiện có.

Ngọc Cảnh

08:13 - 29/12/2020  |  366 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU