CPCCPSC: "Đã đến lúc phải đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động của từng đơn vị, từng lĩnh vực"…

08:50 - 15/04/2021  |  2779 lượt xem

Chia sẻ
Là chỉ đạo của Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC) - ông Lê Hữu Danh, tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) quý I/2021 vào chiều ngày 01/4 tại Đà Nẵng. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc.
CPCCPSC: "Đã đến lúc phải đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động của từng đơn vị, từng lĩnh vực"…

CPCCPSC tăng cường đánh giá mức độ hiệu quả của từng đơn vị trong các hoạt động dịch vụ điện lực

Theo số liệu báo cáo, trong quý 1/2021 các đơn vị trực thuộc CPCCPSC đã hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Mặc dù thực hiện tiết giảm sản lượng theo yêu cầu của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia nhưng tổng sản lượng điện phát đạt 60,7triệu kWh, vượt 8.62% so kế hoạch (KH) quý 1 và đạt 26,7% kế hoạch năm. Các mảng công tác dịch vụ điện lực, thí nghiệm sửa chữa, tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây lắp, công tác hotline đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, một số mảng công tác kết quả thực hiện còn hạn chế: công tác sửa chữa lớn hoàn thành 03/30 công trình, với giá trị quyết toán 1,5 tỷ đồng, mới đạt 10,8% kế hoạch năm; các công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) mới ở giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư và nhìn chung còn chậm so với tiến độ yêu cầu.

Trong bối cảnh ngành điện và và các doanh nghiệp nói chung còn nhiều khó khăn, kết quả trên thể hiện sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của tập thể lãnh đạo, CBCNV trong toàn Công ty ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Thảo luận tại hội nghị, ý kiến các đơn vị hầu hết chú trọng vào các giải pháp để hoàn thành hiệu quả kế hoạch SXKD quý II và năm 2021, trong đó tập trung vào các tồn tại, khó khăn, vướng mắc sau 02 năm hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ như quản lý chi phí thi công xây lắp; công việc làm cho Đội hotline; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh để giữ vững và mở rộng thị phần đối với hoạt động thí nghiệm sửa chữa cho với khách hàng ngoài và một số công tác khác… Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận các báo cáo chuyên đề về việc thực hiện quy chế phối hợp công tác hotline, kế hoạch hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động thí nghiệm, báo cáo quyết toán tiền lương thu nhập 2020… 

Để triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu ngắn và dài hạn của CPSC với hiệu quả ngày càng cao hơn, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: “Sau 02 năm hoạt động, chúng ta đã có nhiều cố gắng để vượt qua khó khăn thách thức, đảm bảo hoạt động SXKD toàn Công ty đi theo đúng định hướng của EVNCPC và bước đầu mang lại hiệu quả; vai trò, vị trí của CPSC trong dây chuyền sản xuất của EVNCPC từng bước được khẳng định; thu nhập của CBCNV không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động SXKD với bối cảnh dự kiến sẽ không ít thách thức trong thời gian đến, lãnh đạo các phòng và đơn vị cần phải thường xuyên rà soát điều chỉnh bộ máy tổ chức sản xuất cho hợp lý hơn; tiến hành đánh giá hiệu quả SXKD từng đơn vị, từng lĩnh vực trên cơ sở số liệu doanh thu, chi phí để tìm ra các giải pháp nhằm phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu, tồn tại; tiếp tục kiểm tra, rà soát để trang bị và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện phục vụ SXKD; đẩy mạnh công tác đào tạo, tái đào tạo nhằm nâng cao hơn nữa năng lực trong từng hoạt động”.

Giám đốc Công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Do hoạt động theo mô hình hoàn toàn mới nên hiệu quả hoạt động của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách của cấp trên, do vậy các đơn vị, các phòng cần nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD để Công ty báo cáo cấp trên chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời...”.

Trong tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, tham quan học tập, nghỉ dưỡng cho CBCNV, Công ty lưu ý lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị và tổ chức Công đoàn cần quan tâm, lắng nghe, tôn trọng ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người lao động, “xem sự hài lòng của người lao động là quan trọng nhất” để làm cho đời sống tinh thần của CBCNV Công ty ngày càng được nâng cao phù hợp với tình hình thức tế của Công ty.

Tầm Xuân - Bá Dũng

08:50 - 15/04/2021  |  2779 lượt xem

Chia sẻ

Tin tức khác

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

13:35 - 18/05/2021  |  3896 lượt xem