PC Đà Nẵng: Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng ATVSLĐ năm 2021

13:41 - 20/05/2021  |  469 lượt xem

Chia sẻ
Từ ngày 01-31/5/2021 PC Đà Nẵng triển khai Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

ATVSV Trần Thanh Hải (bên trái) giám sát, nhắc nhở người lao động tại hiện trường công tác

Cụ thể, trong Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, PC Đà Nẵng triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin; treo 12 băng rôn “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”; phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng tổ chức huấn luyện, cấp giấy chứng nhận huấn luyện PCCC cho 256 CBCNV tại đơn vị; tổ chức diễn tập PCCC&CNCH tại các đơn vị và các TBA 110kV có sự tham gia của Phòng Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng…

Bên cạnh đó, PC Đà Nẵng cũng đã in 60 huy hiệu ATVSV, 82 bộ móc khóa tiêu lệnh an toàn lao động theo mẫu của EVNCPC và cấp phát cho các đơn vị trực thuộc. Tất cả các ATVSV phải cài huy hiệu trên ngực trái khi thực hiện công việc giám sát, nhắc nhở người lao động tuân thủ các quy định an toàn theo tiêu lệnh an toàn lao động và nhận diện, phòng ngừa kịp thời nguy cơ mất an toàn lao động trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Được biết, trước đó PC Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập và thực hiện nội dung chi tiết hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; rà soát kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ Công ty, mạng lưới ATVSV, tiểu ban ATVSLĐ các đơn vị sản xuất; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP; tổ chức huấn luyện An toàn điện theo Thông tư số 31/2014/TT-BCT cho CBCNV theo đúng quy định; rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho toàn bộ CBCNV…

PC Đà Nẵng mong muốn những hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và hiểu biết trong việc tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; tạo khí thế lao động mới, chấp hành đúng, đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường công tác; đồng thời Công ty phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm 2021 không xảy ra sự cố và tai nạn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp tại các mặt bằng sản xuất.

Phạm Trường Giang

13:41 - 20/05/2021  |  469 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU