PC Phú Yên: Chia sẻ chương trình phiếu thao tác với đơn vị bạn

08:38 - 17/06/2021  |  338 lượt xem

Chia sẻ
Trong thời gian vừa qua, để thực hiện công tác chuyển đổi số, EVNCPC đã tiến hành rà soát các sáng kiến, các chương trình dùng chung của các đơn vị đã xây dựng, phân loại ứng dụng theo từng mảng. Qua đó, EVNCPC đề nghị các đơn vị trong toàn EVNCPC đề xuất sử dụng nếu có nhu cầu, trong đó, chương trình phiếu thao tác của PC Phú Yên được nhiều đơn vị quan tâm. Chương trình này đã đưa vào áp dụng và mang lại hiệu quả tại PC Phú Yên từ giữa năm 2018 cho đến nay.
PC Phú Yên: Chia sẻ chương trình phiếu thao tác với đơn vị bạn

Chương trình Phiếu thao tác tại PC Thừa Thiên Huế

Trước khi đưa chương trình phiếu thao tác áp dụng, phòng Điều độ và các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện soạn thảo thủ công trên tập tin excel theo Thông tư số 44/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 28/11/2014 với quy định mẫu phiếu thao tác mới áp dụng tới ngày nay. Hàng năm, PC Phú Yên cấp khoảng gần 1.500 phiếu thao tác. Công việc viết phiếu thao tác thủ công chiếm thời lượng khoảng 1.000 giờ/năm. Phiếu thao tác sau khi viết xong được in ra giấy và trình cho người duyệt xem xét. Sau khi được duyệt, phiếu thao tác phải chuyển cho các đơn vị thủ công bằng các phương thức như gửi email, CPC-eOffice Chat (chương trình dùng chung của EVNCPC) hoặc đưa lên máy chủ chia sẻ tập tin ftp của Công ty. Bên cạnh đó, công tác quản lý phiếu thao tác ban hành phải thực hiện trên sổ ghi chép bằng tay.

Nhận thấy nhiều bất cập trong quá trình quản lý phiếu thao tác như ở trên, đầu năm 2018, PC Phú Yên đã xây dựng chương trình phiếu thao tác. Chương trình được xây dựng trong khoảng hơn 03 tháng liên tục với nhiều nỗ lực. Bởi vì, bên cạnh việc xây dựng chương trình, tìm hiểu công nghệ mới, giải pháp mới, những người tham gia vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ do đơn vị giao.

Đến ngày 01/6/2018, chương trình được áp dụng chính thức cho toàn PC Phú Yên. Trong khoảng 03 năm vận hành liên tục, tính nến ngày 11/6/2021, theo số liệu thống kê từ chương trình, PC Phú Yên đã phê duyệt khoảng gần 4.000 phiếu thao tác. Sau một khoảng thời gian dài vận hành, nhận thấy chương trình hoạt động ổn định, có nhiều điểm đáng chú ý đặc biệt là viết phiếu thao tác nhanh hơn rất nhiều. Chương trình với nhiều tiện ích lúc viết phiếu như nút nhập nhanh, từ điển gợi ý, thay đổi từ, sao chép phiếu, đảo phiếu, các mẫu phiếu… phê duyệt phiếu đơn giản, dễ dàng; lưu trữ, tra cứu các phiếu đã ban hành trực tuyến. Chương trình được xây dựng động bằng các cấu hình theo danh mục vì vậy dễ triển khai cho các đơn vị khác đang áp dụng theo quy định số 44/2014/TT-BCT của Bộ Công thương.

Trong tháng 5/2021, PC Thừa Thiên Huế đã liên hệ PC Phú Yên trao đổi và xin chia sẻ chương trình phiếu thao tác. Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo của cả hai Công ty, PC Phú Yên đã chủ động sắp xếp công việc và tiến hành demo chương trình, trao đổi nghiệp vụ, cách sử dụng chương trình phiếu thao tác cho PC Thừa Thiên Huế. Sau khi những buổi demo trực tuyến, PC Thừa Thiên Huế đồng ý triển khai tại đơn vị mình vì thấy phù hợp.

PC Phú Yên đang demo chương trình phiếu thao tác với PC Thừa Thiên Huế

Để triển khai một chương trình, công tác chuẩn bị là không thể thiếu. Trong đó, PC Thừa Thiên Huế cung cấp máy chủ cơ sở dữ liệu cho PC Phú Yên để PC Phú Yên thực hiện tạo cơ sở dữ liệu, các bảng liên quan tới chương trình phiếu thao tác. PC Phú Yên chuẩn bị phiên bản để dựng chương trình trên nền tảng website và gửi cho PC Thừa Thiên Huế thực hiện cấu hình trang web của mình.

Trong quá trình triển khai chương trình, PC Thừa Thiên Huế có đề xuất vài điểm khác trong quá trình viết phiếu so với PC Phú Yên như: Giao nhận trước và sau thao tác, các nút nhập nhanh, các giá trị mặc định,… Sau khi xem xét các đề xuất và nhận thấy sự phù hợp, PC Phú Yên đã thực hiện cải tiến theo yêu cầu của PC Thừa Thiên Huế. Những cải tiến trên đáng giá vì giúp cho việc triển khai chương trình phiếu thao tác ở những đơn vị sau trở nên đơn giản và phù hợp hơn. Thuận lợi lớn nhất khi triển khai chương trình là lãnh đạo PC Phú Yên tạo điều kiện tối đa cho những nhân viên thực hiện chuyển giao. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của PC Thừa Thiên Huế như máy chủ website, máy chủ cơ sở dữ liệu đã có sẵn. Hai đơn vị cung cấp đầu mối rõ ràng và có sự phối hợp tốt nến quá trình chuyển giao được thuận lợi. Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi cũng có những khó khăn trong việc chuyển giao chương trình từ xa, chưa có kinh nghiệm chuyển giao, lần đầu chuyển giao chương trình phiếu thao tác nên có nhiều vấn đề làm mất thời gian... Cuối cùng, sau sự cố gắng nỗ lực của hai đơn vị, đến đầu tháng 6/2021, chương trình phiếu thao tác cũng đã được triển khai thành công cho PC Thừa Thiên Huế.

Sau khi chuyển giao thành công cho PC Thừa Thiên Huế, PC Phú Yên cũng sẵn sàng bàn giao chương trình phiếu thao tác cho các đơn vị trong EVN sử dụng nếu có nhu cầu.

Xuân Dưỡng

08:38 - 17/06/2021  |  338 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU