PC Thừa Thiên Huế: Đầu tư xây dựng 03 trạm biến áp 110kV phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

11:07 - 17/06/2021  |  347 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện chương trình kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm năm 2021 về phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp nhằm phát triển đô thị, nông thôn theo hướng bền vững và từng bước hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, trong năm 2021, PC Thừa Thiên Huế sẽ đầu tư xây dựng 03 trạm biến áp 110kV gồm các Trạm biến áp 110kV KCN Phú Bài 2, Huế 4 và Vinh Thanh.
PC Thừa Thiên Huế: Đầu tư xây dựng 03 trạm biến áp 110kV phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025

Quy mô dự kiến của các trạm biến áp gồm 02 MBA 110/22kV, công suất 2 x 40MVA mỗi trạm và lắp đặt 01 MBA 110/22kV – 1x40MVA trong giai đoạn đầu, giải quyết bài toán thiếu hụt năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng trong tương lai. 

Kế hoạch và tiến độ thực hiện cụ thể với các dự án này như sau: Trạm biến áp 110kV KCN Phú Bài 2 sẽ được xây dựng vào tháng 9/2021, nằm trong khuôn viên KCN Phú Bài giai đoạn 4, đợt 1. Đường dây 110kV từ trạm sẽ kết nối với mạch đường dây đi TBA 220kV Huế 1, mạch đi NMTĐ Tả Trạch và mạch đi về phía Nam đấu nối TBA 110kV Cầu Hai, TBA 110kV Chân Mây. Đường dây trung thế 22kV từ trạm chủ yếu sẽ cấp điện cho phụ tải phát triển tại KCN Phú Bài.

Trạm biến áp 110kV Huế 4 sẽ được khởi công vào tháng 9/2021, vị trí đặt trạm tại khu E – khu đô thị An Văn Dương, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy. Đường dây 110kV xây dựng mới sẽ đấu nối vào đường dây đi TBA 220kV Huế 1 với tổng chiều dài khoảng 4,9km; đường dây 22kV xây dựng mới từ trạm sẽ phát triển thành 06 xuất tuyến, cấp điện chủ yếu cho khu vực An Tây và An Đông, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, dân cư trong trương lai.

Trạm biến áp 110kV Vinh Thanh dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 11/2021  tại thôn 1, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đường dây 110kV xây dựng mới sẽ đấu nối đến thanh cái TBA 110kV KCN Phú Bài 2 với tổng chiều dài khoảng 12,6km. Đường dây trung thế 22kV xây dựng mới từ trạm sẽ đấu nối vào lưới điện hiện có với tổng chiều dài gần 1km. Trạm biến áp 110kV Vinh Thanh sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện phía Đông Nam phá Tam Giang, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
Trạm biến áp 110kV La Sơn nghiệm thu đóng điện ngày 26/09/2019

Việc bổ sung các trạm nguồn 110kV theo đúng quy hoạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, giúp ngành điện chủ động trong khâu quản lý, phân phối trào lưu công suất tại các khu vực, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện công nghiệp và dân sinh, đồng thời dự phòng cho các dự án quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trong tương lai.

Hoàng Anh

11:07 - 17/06/2021  |  347 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU