PC Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đưa ra những ý tưởng, giải pháp sáng tạo áp dụng vào thực tế

07:18 - 19/06/2021  |  198 lượt xem

Chia sẻ
Nhằm đẩy mạnh phong trào đề xuất ý tưởng, giải pháp, sáng kiến áp dụng trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là các giải pháp khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, góp phần vào sự phát triển bền vững, nâng cao năng suất lao động của Công ty, vừa qua, Hội đồng giải pháp sáng tạo Công ty đã tổ chức họp đánh giá và bình xét ý tưởng, giải pháp quý 2/2021.
PC Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đưa ra những ý tưởng, giải pháp sáng tạo áp dụng vào thực tế

Quang cảnh buổi họp đánh giá và bình xét sáng kiến

Với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tìm tòi của CBCNV PC Quảng Nam, rất nhiều ý tưởng, giải pháp hay đã tìm được mảnh đất để ươm mầm, hoàn thiện, nhân rộng, ứng dụng hiệu quả vào thực tế công việc.


Ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng đang phản biện giải pháp của tác giả

Trong quý I/2021, Hội đồng giải pháp sáng tạo đã nhận được 12 ý tưởng, giải pháp của các cá nhân và tập thể đăng ký. Qua xét duyệt, đã có 5 giải pháp được công nhận, Công ty chọn 06 giải pháp nộp sáng kiến cấp Tổng công ty. Trong đợt xét quý II vừa qua, số giải pháp xét tăng lên 21 giải pháp, trong đó, 10 giải pháp được công nhận và lựa chọn 10 giải pháp để báo cáo xét sáng kiến cấp Tổng công ty. Giá trị làm lợi của các sáng kiến ước tính trong 6 tháng đầu năm là 753,4 triệu đồng.

Các ý tưởng, giải pháp sáng tạo của CBCNV được khen thưởng, khích lệ kịp thời, giúp lan tỏa, truyền cảm hứng sáng tạo để áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động.

Hồ Ngọc Lưu

07:18 - 19/06/2021  |  198 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU